BIOGRAFIJA   KRITIKE   PEJSAŽI   PORTRETI   MRTVA PRIRODA   RELIGIJSKI MOTIVI   E-MAIL

Stručna znanja dobiva od poznatih umjetnika i profesora kao što su V. Gliga, J. Poljan i M Veža. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu nastavlja studij i diplomira kao profesor arheologije.Godine 1978. zapošljava se u Gradskom muzeju Križevci kao kustos arheolog, gdje i danas radi obnašajući funkciju ravnatelja.

Likovnim radom bavi se od 1967. godine. Jedan je od osnivača Likovnog udruženja Đurđevac. Aktivan je organizator likovnog života u Križevcima (organizacija izložbi, vođenje likovnog tečaja za slikare amatere i dr.).

Izlagao je na 10 samostalnih i preko osamdesetak skupnih izložbi. Samostalno je izlagao u Zagrebu, Križevcima, Đurđevcu, Vrbovcu, Pagu, Pakracu i Varaždinskim Toplicama.

Za svoj slikarski rad dobio je više priznanja, 1990. dobio je "Zlatnoga pevca" - povelju za najuspješnijega izlagača na izložbi mrtve prirode u Đurđevcu. Slike mu se nalaze u nekoliko muzeja i galerija te u mnogim privatnim kolekcijama u zemlji i inozemstvu. Učesnik je većeg broja likovnih kolonija. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika SZH, Križevačkoga likovnoga kruga i Likovnoga udruženja Đurđevac.

Kao aktivni sudionik društvenoga i kulturnog života izabran je u članstvo Družbe "Braća Hrvatskoga Zmaja" i nosi ime Zmaj Bokeljski.

Široj javnosti poznat je kao autor oltarnih slika sv. Marka Križevčanina (Križevci), sv. Leopolda Mandića (Varaždin), bl. Alojzija Stepinca (Krašić, Križevci, Karlovac, Oriovac).

Zorana Homena likovna kritika svrstava među istaknutije hrvatske hiperrealiste, dakle, pripadnika jednog od najzahtjevnijeg načina slikanja. Živi i radi u Križevcima.

Adresa, Križevci, M. Gupca 46,
tel 048/ 681-580

www.krizevci.net/homen
e-mail: gmk@kc.t-com.hr

 

 

 

 

 

ZORAN HOMEN

Rođen je 1951. godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju pohađa u Đurđevcu. Svoj prvi studij započinje na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu gdje diplomira 1971. likovni odgoj.