BIOGRAFIJA   KRITIKE   PEJSAŽI   PORTRETI   MRTVA PRIRODA   RELIGIJSKI MOTIVI   E-MAIL

© Zoran Homen

PREOSTALE USPOMENE, ulje/platno, 85 x 60 cm, 1994. (vlasništvo autora)
ZAGONETNA PRIVLAČNOST, ulje na platnu, 100 x 56 cm, 2000. (vl. obitelj Gregurić, Bjelovar)
SV. JOSIP, ulje na platnu, 200 x 140 cm, 2003. (župna crkva u Zavalju, BIH)
SV. JOSIP, detalj, ulje na platnu, 200 x 140 cm, 2003. (župna crkva u Zavalju, BIH)
SV. LEOPOLD MANDIĆ, ulje na platnu, 130 X 90 cm, 2000. (franjevačka crkva Varaždin)
BL. MARIJA PETKOVIĆ OD PROPETOG, ulje na platnu, 120 x 90 cm, 2003. (Nacionalno svetište sv. Josipa na Dubovcu, Karlovac)
SV. MARKO KRIŽEVČANIN, ulje na platnu, 110 x 85 cm, 1993. (kapela sv. Marka, Križevci)