Dobro došli u Križevce!

Branko Hrg

Mijenja se politika, mijenjaju se ljudi, ali uvijek ostaju Križevci i ljudi koji u njima žive. Tako je bilo stoljećima, a svoju povijest nekada smo pisali guščjim perom, a danas, slobodno možemo reći da to činimo i uz pomoć Interneta.

Sa ponosom, križevčani vole isticati da smo mi grad povijesti, kulture, sporta, grad škola i nauke te posebno, grad Križevačkih štatuta, a u posljednjih nekoliko godina i grad svetog Marka križevčanina.

No, Križevce je nemoguće opisati u nekoliko kratkih rečenica, jer oni zaslužuju mnogo više od toga. Između ostaloga, to bi trebale učiniti i ove web stranice.

U nezadrživom prodoru informatizacije u svijetu i Hrvatska nastoji slijediti taj trend sa više ili manje uspjeha. U tome nas koče objektivni ali i subjektivni razlozi, no činjenica je ipak, nešto se događa. U našoj svijesti sazrelo je uvjerenje o potrebi uključivanja u trend globalnih kretanja informatizacije u svijetu, a Internet je jedan od medija koji spaja i najudaljenije. Shvaćanja u prilog tome, kao i konkretni uspjesi na tom planu, najbliži su generacijama mladih. Oni već posjeduju određeno informatičko znanje, te se i nadalje usavršavaju kroz redovno školovanje ili neki drugi oblik samostalnog osposobljavanja manifestirajući vlastite stvaralačke potencijale. Nažalost, tu je presudna i materijalna komponenta jer svi roditelji nisu u mogućnosti djeci osigurati skupu, vlastitu kompjutersku opremu.

Danas je "surfanje" Internetom kao i rad na kompjuteru svakodnevna potreba a time se bavi i sve više naših sugrađana pridružujući se masi od oko 600.000.000 korisnika Interneta u svijetu. Kada se za dvije do tri godine dosegne i predviđeni broj od 2.000.000.000 korisnika Interneta u cijelome svijetu, među njima sigurno će biti i jedan dio naših sugrađana koji su shvatili da je 21. stoljeće upravo stiglo.

Ovaj grad, kao i ova novoizabrana vlast, otvoreni su za svaku suradnju. Ovo je način da tu suradnju pojednostavimo komunicirajući moderno, brzo i nadasve praktično.

Dobro došli u Križevce, ma gdje god bili. Upravo Internet potvrđuje suštinu ove rečenice. Sjedeći za svojim kompjutorskim stolom u Americi, Australiji, Novom Zelandu, Japanu, u Africi ili bilo gdje u svijetu biti će nam zadovoljstvo ako ste odabrali naše web stranice, a još veće ako ćete njima biti zadovoljni i češće ih pregledavati.

Gradonačelnik:
Branko Hrg

 

 

 

 

 

www.krizevci.net