SV. MARKO KRIŽEVČANIN
Uvod
Život
Rođenje - Prezime
Školovanje
Povratak u Hrvatsku
Rad
U Ugarskoj
Pastoralni rad
U Košicama
Smrt - Pokop
Čuda
Proglašenje blaženim
Proglašenje svetim
Stjepan Pongracz
Melkior Grodziecki
Vjerske prilike
Protestanizam
Tridentski sabor
Tridesetogod. rat
Političke prilike
Turska osvajanja
Križevci krajem 16. st.