prognoza  
    za vinogradare
    za voćare i ratare
  aktualni savjeti  

 

  Preporuke za zadnje prskanje vinove loze
Vršikanje i otvaranje loze suncu
Suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi
Suzbijanje pepeljastog moljca prije berbe
Važnost suzbijanja sive plijesni (botritis)
Uzroci venuća čokota vinove loze
Preporuke za pravilan odabir sredstava za zaštitu bilja
Hlapljive i ostale kiseline u vinu
Vinograd oštećen tučom
Zašto se vinograd suši?
Izbor fungicida: protektivni ili sistemični
Nametnik: Cigaraš
Tehnologija proizvodnje šampanjca
Koliki urod očekivati
Oksidacija
Hrastovina - izazov bačvaru i podrumaru
Cijepljenje loze na raskol
Kako ispeći dobru rakiju od šljiva
Rakija Viljamovka
Koliko je vino pijano?
Biološko smanjenje kiselina u vinu ili maloloktičko vrenje
Određivanje alkohola u destilatima (rakije, vinjaci,…)
Kada izvršiti prvi pretok vina?
  Zašto se mlada vina sporo bistre
  Korekcija kiseline u moštu
  Naknadno vrenje mošta
  Tehnologija proizvodnje vinjaka
  Važnost gnojidbe u vinogradu
  Uzimanje uzoraka tla za analizu
  Vinogradar zimi
  Nadolijevanje mošta i vina
  Postupak konzerviranja grožđanog soka (mošta)
  Što učiniti s netaloženim moštom ?
    B E R B A
    Predikatna berba
    Uloga i značaj selekcioniranog vinskog kvasca u proizvodnji vina
    Doslađivanje mošta i masulja
    Praćenje zrelosti grožđa i određivanje šećera (sladora) u moštu
  pitanja & odgovori
   
  uvod u zaštitu vinograda  
  preduvjeti za zaštitu vinove loze od bolesti i štetnika  
  bolesti vinove loze  
    Peronospora (Plamenjača)
    Pepelnica (Oidium)
    Crvena palež
    Siva trulež
    Crna pjegavost
    Sušica cvata i grozdića
    Žutica (Kloroza)
  nametnici  
    Cigaraš
    Crveni voćni pauk
    Lozina grinja - akarinoza
    Lozina grinja - erinoza
    Lozine pipe
    Pepeljasti grozdov moljac
    Žuti grozdov moljac
  zaštitna sredstva  
    Peronospora
    Pepelnica
    Botryitis
    Crveni voćni pauk, grinje
    Grožđani moljci (žuti i pepeljasti)
  sorte grožđa  
    vinske sorte
    stolne sorte
  savjeti  
  vinogradarski atlas  
     
   
  Uvod u bolesti i mane vina  
  Kako spriječiti pojavu bolesti i mana vina  
  bolesti vina  
    Vinski cvijet
    Octikavost
    Zavrelica i manito vrenje
    Sluzavost
  mane vina  
    Miris na sumporovodik
    Miris na drvo i bačvu
    Miris na plijesan
    Lomovi vina
   

Bakreni prijelom

   

Crveni lom

   

Smeđi lom (posmeđivanje)

   

Crni (plavi) lom

   

Sivi lom

   

Bijeli lom

  savjeti  
     
   
  Prostor za smještaj vina  
  Podrum za odležavanje vina  
  Priprema podruma  
  Podrumske posude  
  Njega praznih bačava  
  Ovinjavanje bačava  
  Liječenje bolesnih bačava  
  Kovinske cistrene  
  Plastične cisterne  
  Održavanje vinskih posuda i naprava  
  Strojevi i naprave u podrumu  
     
 
  ZAKON O VINU  
PRAVILNIK O VINU  
  OBRASCI  
  ZAKON O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI  
     
IZRAZA