Kapela Sv. Marka Križevčanina(3)

Sveti Marko Križevčenin, detalj oltarne slike Zorana Homena

Kapela sv. Ladislava nosi još i ime sv. Marka Križevčanina koji je proglašen 1969. suzaštitnikom kapele. Od 1995. godine kada je Marko Križevčanin proglašen svetim građani nazivaju kapelu uglavnom samo njegovim imenom. Kapela je smještena uz glavnu cestu koja prolazi Gornjim gradom prema sjeveru. To je ranobarokna gradevina iz 17. stoljeća. Barokne karakteristike njezine unutrašnjosti, izražene u oblikovanju svoda svetišta, pojačane su 1731-1735. nadsvođivanjem broda. Glavni pečat vanjštini daje klasicistički pročelni zvonik. Unutrašnjost kapele sv. Marka Križevčanina (sv. Ladislava) rese restaurirani oltari iz 1731. godine. U središnjem oltaru nalazi se od 1993. godine slika s likom sv. Marka Križevčanina, rad križevačkog slikara Zorana Homena.

Kapela sv. Marka Križevčenina

Posebnu vrijednost unutrašnjosti daje atraktivna drvena propovjedaonica iz polovice 18. st. s četiri sjedeća evandelista i slikom "Dobrog Pastira"u pozadini. Propovjedaonica je najvjerojatnije pripadala nekoć pavlinskoj crkvi sv. Ane. Spomenuti inventar kapele biser je sakralne umjetnosti ovoga grada iz vremena baroka. Kapela je na inicijativu Gornjogradskog kulturnog društva "Lipa" obnovljena u toku 1992. donacijom Križevčanina Vlade Truščeka i sredstvima građana.

Kapela Sv. Marka Križevčanina

Tada je pronađena velika kripta s grobnim nišama ispod cijele lađe.
Prilikom obnove ponovo su, nakon više od sto godina, otvorena vanjska vrata koja vode u kriptu. S južne strane kapele uređen je 1998. podest za održavanje misnog slavlja na otvorenom. Veliki broj vjernika hodočasti u Križevce 7. rujna na dan mučeničke smrti sv. Marka Križevčanina.

 

Kapela Sv. Florijana(3)

Kapela Sv. Florijana barokna je građevina, nastala u podgrađu Donjega grada, na spoju prilazne ceste iz Zagreba s mrežom gradskih ulica. Nalazi se ispred današnje zgrade pošte i Doma HV a. Kapela sv. Florijana je likovno najvrjednija od tri križevačke kapele, a podignuta je kao zavjetna 1735. godine. Obnovljena je 1751. kada je oblikovan njezin pravokutni nadsveđeni brod s plitkom segmentnom apsidom.

Kapela Sv. Florijana

Potkraj 18. st. prigrađen je zvonik na kojem je koncentrirano visokobarokno umijeće volumno-prostornog oblikovanja, a izraženo je u povezivanju s brodom pomoću konkavnih bočnih strana. U niši zvonika postavljen je vrlo kvalitetan barokni drveni kip sv. Florijana. U unutrašnjosti je slabije očuvan manji oltar čija središnja slika prikazuje sv Florijana, zaštitinika od požara. Slika se pripisuje znamenitom pavlinskom slikaru Ivanu Rangeru, a potječe iz prve polovice 18. st. Kapela je u toku 1989. i 1990. statički sanirana i izvana obnovljena. Prilično oštećeni drveni kip sv. Florijana je tom prilikom također restauriran od stručnjaka križevačkog muzeja.

 

Kapela sv. Roka(3)

 

Kapela Sv. Roka

Kapela Sv. Roka nalazi se ispred gradskog groblja, na sjevernom dijelu Gornjega grada. Podignuta je 1694. kao zavjetna. U svom sadašnjem obliku ova mala građevina potječe tek iz sredine 18, a zvonik iz prve polovice 19. st. Najnovija obnova završena je 1998. Tada je restauriran i oltar s kipovima sv. Roka, sv. Fabijana i Sebastijana kao zaštitnicima od kuge, datiranih u drugu četvrtinu 18. st. Kipovi su rad varaždinskog kipara Fridrika Pettera. U kapeli se redovito održavaju mise

zadušnice poslije sprovoda na obližnjem groblju.

 

www.krizevci.net