|
Dolazak |
|
Križevci |
Županija |
Hrvatska |
|
Smještaj |
Adresar |
|
|
sajam
| organizator | program |
izlagači |
|
početna |
e-mail |
|
|
|

 

4. Obrtnički i gospodarski sajam održava se u Sportskoj dvorani u Križevcima, smještene pored zgrade Gimnazije i Gradskog stadiona.
Ako ne poznate Križevce i put do nas, najbolje je da se pomoću priloženih karata upoznate sa Gradom i okolicom.

Križevci - Županija - Hrvatska

 

početna | sajam | organizator | program | izlagači | dolazak/smještaj
-
www.krizevci.net

-
izrada: 4m