|
sajam
| organizator | program |
izlagači |
dolazak |
smještaj |
|
početna |
e-mail |
|
|
|

 

Organizatori sajma su:

  • Koprivničko-križevačka županija,
  • Grad Križevci,
  • Hrvatska gospodarska komora-Regionalna komora Koprivnica,
  • Hrvatska obrtnička komora-Županijska obrtnička komora Koprivnica,
  • županijska i gradska Turistička zajednica te
  • Križevački poduzetnički centar d.o.o. u svojstvu nositelja financijsko-komercijalnog poslovanja sajma.

Osobe za kontakt:

gosp. Davor Konfic, direktor Sajma - GSM: 098/249-630,
e-mail: greko@kc.tel.hr,

gđa. Sandra Radaković, Križevački poduzetnički centar d.o.o,
tel. 048/270-246, fax: 048/682-575, e-mail: kpc@kc.hinet.hr.,

početna | sajam | organizator | program | izlagači | dolazak/smještaj
-
www.krizevci.net

-
izrada: 4m